نتایج قرعه کشی کفش سعیدی:  
 
 
تاریخ فیلم قرعه کشی برندگان مسابقه
1400/06/29
 
جناب آقای محمد حسن
1400/06/22
 
جناب آقای حمید ارشد
1400/06/15
 
جناب آقای مهدی حیدری
1400/06/08
 
جناب آقای مهدی حیدری
1400/06/01
 
جناب آقای محسن رمیار
1400/05/25
 
جناب آقای حسین مردی
1400/05/18
 
جناب آقای علی توکلیان
1400/05/11
 
جناب آقای مجید کاظمی
1400/05/04
جناب آقای علیرضا نیک مهر
1400/04/28

 
جناب آقای حسین مطلق
1400/04/21
 
1_خانم الهام قنبری
  2_سید ابوالفضل حسینی