کفش سعیدی:

مجموعه کفش سعیدی در راستای رفاه حال خریداران شهر تهران این امکان را فراهم ساخته که 2 سایز از کفش مورد نظر شما ارسال شود تا مشل بزرگی و کوچکی سایز نداشته باشید.