در چه شرایطی میتوانم کالای خود را باز گردانم؟
 
جعبه اصلی کالا و اقلام آن در شرایط اولیه تحویل داده شده و بدون اسیب دیده گی و پارگی باشد  یا نوشته یا برچسب اظافی روی آن نباشد.
امکان باز گشت کالا در صورت عدم وجود بند و کفی کفش و تغییر سایز و رنگ کفش سفارش داده شده.