contact us
تماس با ما

nikta

نیکتا

آخرین بروز رسانی:07/06/93

 

 

 

 

برای دیدن مدلهای جدید از منوهای بالا وارد قسمت های مربوطه شوید و بر اساس سایز مدل مورد نظر خود راانتخاب کنید

 

افرا 15117مردانه 34000ریال

افرا15119مردانه 42000ریال

288 h زنانه

افرا 15116 مردانه 29000ریال

افرا21118میانه 31000ریال

522 نقلی غورباقه

 افرا 15118 مردانه 28000ریال

397پسرانه

  

افرا21119زنانه       29000ریال

  

افرا31111پسرانه 28000ریال

  

افرا40120بچگانه 31000ریال

  

طبی  مردانه          110000 ریال

  

سپهر  مردانه          110000 ریال

  

سالار  مردانه          110000 ریال

  

بهروز مردانه          110000 ریال

  

بهرام مردانه            115000 ریال

زیره پیو  751 پسرانه 30-35 

250000 ریال

زیره پیو  734 میانه 

280000 ریال

زیره پی وی سی  737 میانه 

270000 ریال

زیره پی وی سی  736 میانه 

270000 ریال

زیره پیو  753 بچگانه 

250000 ریال

زیره پی وی سی  752 بچگانه 

260000 ریال

زیره پیو  735 میانه 

290000 ریال

زیره پیو  733 میانه 

270000 ریال

زیره پیو  732 میانه 

290000 ریال

زیره پیو  731 میانه 

300000 ریال

افرا40121بچگانه 23000ریال

آرمان مردانه

110000 ریال

زیره پی یو  739 میانه 

290000 ریال

زیره پی یو  738 میانه 

300000 ریال

زیره پی یو  720 مردانه 

340000 ریال

زیره پی یو  719 مردانه 

340000 ریال

بهرام مردانه نبوک

125000 ریال

زیره پیو  718 مردانه 

315000 ریال

زیره پیو  717 مردانه 

320000 ریال

زیره پیو  711 مردانه 

315000 ریال

272a زنانه

افرا15122مردانه 35000ریال

278 زنانه جیر

آلفا مردانه   110000 ریال

 

کفش ورزشی